Chính sách bảo mật thông tin

Phạm vi và mục đích

– Khi truy cập vào trang web Tudonghoaphat.org, bạn có thể đăng ký thành viên tại website với yêu cầu đăng ký các thông tin cá nhân bao gôm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và một số thông tin cơ bản khác. Thu thập các thông tin về số lần truy cập, các mặt hàng sản phẩm quý khách đã xem qua và những thông tin liên quan đến kết nối Tudonghoaphat.org.

Phạm vi sử dụng thông tin

Tudonghoaphat.org sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua hàng
  • Giải đáp các câu hỏi của khách hàng
  • Cung cấp các thông tin, chương trình khuyến mãi và các hoạt động mới của của hàng Tudonghoaphat.org
Bảo mật thông tin tuyệt đối

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng hoặc Tudonghoaphat.org có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại mọi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ trên máy chủ của Tudonghoaphat.org

Địa chỉ của đơn vị quản lý cá nhân

  • Cửa hàng Tudonghoaphat.org
  • Địa chỉ: 80 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Điện thoại: 0986.777.345
  • Email: khodienlanhhoaphat@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dự liệu cá nhân

  • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhập và hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách truy cập vào Tudonghoaphat.org
  • Khách hàng có quyền khiếu nại Ban quản trị của web Tudonghoaphat.org tại địa chỉ email: khodienlanhhoaphat@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Cam kết bảo mật tuyệt đối chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi có sự đồng ý cả khách hàng. Khi bị các trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hack tấn công mất dữ liệu. Tudonghoaphat.org sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời. Và thông báo cho khách hàng biết. Ban quản trị web Tudonghoaphat.org yêu cầu quy khách cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như yêu cầu. Và chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin nay. Tudonghoaphat.org sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.